ฉันไม่ได้รับรหัส OTP ต้องทำอย่างไร ?

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าที่เบอร์โทรศัพท์ 02-026-3514 ต่อ 1