หุ้น กับ หุ้นกู้ แตกต่างกันอย่างไร

"ผู้ถือหุ้น" = "เจ้าของ" ในขณะที่ "ผู้ถือหุ้นกู้" = "เจ้าหนี้" ของบริษัท 

บริษัท ออก "หุ้น" หรือ "หุ้นกู้" เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ  ของบริษัท เช่น เพื่อการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพื่อก่อสร้างโรงงาน

ผู้ถือ "หุ้น" จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกำไร จากผลประกอบการของบริษัท ในขณะที่ ผู้ถือ "หุ้นกู้" จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย คงที่ 

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา