คราวด์ฟันดิง คือ อะไร

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ การระดมทุนจากผู้ลงทุนหลาย ๆ คน เพื่อสนับสนุนโครงการ หรือ ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 

คำว่า Crowdfunding มาจาก Crowd = ฝูงชน และ Funding = การระดมทุน โดยผ่านตัวกลาง หรือ แพลตฟอร์ม ที่จะช่วยเชื่อมต้องผู้ระดมทุน และนักลงทุน

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) สามารถ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

  1. Donation-based crowdfunding เป็นการระดมทุนเพื่อการบริจาค
  2. Reward-based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่มีสิ่งของ รางวัล เป็นสิ่งตอบแทน
  3. Debt-based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่มีลักษณะของการกู้ยืมเงิน มีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้
  4. Equity-based crowdfunding เป็นการระดมที่มีลักษณะของการเป็นเจ้าของ ผู้ให้เงินทุน ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยในปัจจุบัน เพียร์ พาวเวอร์ เป็น debt-based crowdfunding portal หรือ ผู้ให้บริการหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ คราวด์ฟันดิงเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา