ฉันจะได้รับเงินคืนได้อย่างไร

เพียร์ พาวเวอร์ จะทำการโอนเงินผ่อนชำระจากผู้เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละงวดให้กับนักลงทุน ตามสัดส่วนการลงทุน 

รูปแบบการชำระเงินคืนของเพียร์ พาววอร์จะแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 : Amortizing repayment หรือที่เรียกว่า"ลดต้น-ลดดอก" หมายความว่า นักลงทุนจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนในทุกๆงวด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีอายุ 6-24 เดือน) แบบที่ 2 : Bullet repayment หมายความว่า นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยคืนเป็นรายเดือน และได้รับเงินต้นคืนทีเดียวในงวดสุดท้าย (สำหรับหุ้นกู้ที่มีอายุ 3-6 เดือน)

โดยเราจะทำการโอนชำระคืนผลตอบแทนและเงินต้นของนักลงทุนไปยังบัญชีธนาคารที่นักลงทุนทำการสมัครเปิดบัญชีเข้ามาตอนแรก โดยปกติแล้ว ทางเราจะโอนเงินให้นักลงทุน โดยโอนจากบัญชีธนาคารกสิกรไทยของเพียร์ พาวเวอร์ ซึ่งนักลงทุนจะได้รับเงินชำระคืนภายในวันเดียวกันกับวันครบกำหนดชำระเงินคืนของหุ้นกู้นั้น ๆ ดังนั้น หากนักลงทุนท่านใดใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทยในการรับชำระคืนของเหมือนกัน นักลงทุนก็จะได้รับเงินภายในวันนั้น ในกรณี นักลงทุนที่ไม่ใช้ธนาคารกสิกรไทย นักลงทุนจะได้รับชำระคืนหลังจากกำหนดชำระภายใน 2 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ