ฉันสามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้หรือไม่

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ไม่มีตลาดรอง รองรับ จึงไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน