ผลตอบแทนจากการลงทุนคำนวณอย่างไร

อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้น ลดดอก ที่ 8-22% ของเงินระดมทุนสำเร็จ 

ตัวอย่าง

บริษัท A ได้รับการประเมินอัตราดอกเบี้ยที่ 14% ต่อปี จำนวนเงินระดมทุน 10,000,000 บาท ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ระยะเวลา 1 ปี

บริษัท A จะต้องผ่อนชำระเดือนละ 897,871 บาท ต่อ เดือน หรือคิดเป็น 10,774,454 บาท ต่อปี 

หาก นาย X ลงทุนเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของเงินระดมทุน นาย X จะได้รับการผ่อนชำระต่อเดือน เดือนละ 89,787 บาท หรือคิดเป็น 1,077,445 บาท