ฉันจะได้รับเงินคืนภายหลังยกเลิกการลงทุนได้อย่างไร

นักลงทุนจะได้รับเงินจองซื้อหุ้นกู้คืนภายใน 7 วันทำการ ผ่านบัญชีที่นักลงทุนให้ข้อมูลไว้กับเพียร์ พาวเวอร์