จะต้องทำอย่างไร หากติดปัญหาในการใช้งาน

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข้อมูลของท่าน ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-026-3514 ต่อ 2 หรือ [email protected]  

หมายเหตุ เพียร์ พาวเวอร์ ให้บริการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์