อัตราดอกเบี้ยและ ระยะเวลาในการชำระคืนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นเท่าไหร่

อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้น ลดดอก ที่ 8-22% ของเงินระดมทุนสำเร็จ 

ท่านสามารถประเมินยอดผ่อนชำระต่อเดือนเบื้องต้นได้ ที่นี่

ตัวอย่าง

บริษัท A ได้รับการประเมินอัตราดอกเบี้ยที่ 14% ต่อปี จำนวนเงินระดมทุน 10,000,000 บาท ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ระยะเวลา 1 ปี

บริษัท A จะต้องผ่อนชำระเดือนละ 897,871 บาท ต่อ เดือน หรือคิดเป็น 10,774,454 บาท ต่อปี