ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหนี้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ เมื่อผ่อนชำระแล้วอย่างน้อย 3 งวด หากท่านมีความประสงค์ดังกล่าว กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-026-3514 ต่อ 1 หรือทางอีเมล [email protected]