ฉันจำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ บุคคลค้ำหรือไม่

การระดมทุนผ่านหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน