การเปิดบัญชี มีคิดค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดหรือรักษาบัญชีใดใด