วงเงินการเสนอขายหุ้นกู้อยู่ที่เท่าไหร่

วงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ 2-20 ล้านบาท