ขั้นตอนการระดมทุนในแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ เป็นอย่างไร

1. สมัครตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในหน้าเว็บไซต์ https://www.peerpower.co.th/apply-debt-crowdfunding และรอผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นประมาณ 1-2 วันทำการ โดยจะเป็นการแจ้งผลทางอีเมล 

2. รับอีเมลแจ้งผลการผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อม Link สำหรับการเข้าใช้งานระบบของเพียร์ พาวเวอร์ และข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครระดมทุน 

3. สมัครเข้าใช้งานระบบ กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร 

4. กระบวนการการประเมินเครดิตโดยเจ้าหน้าที่ของเพียร์ พาวเวอร์ 

5. แจ้งผลการประเมิน และข้อเสนอเบื้องต้น ประกอบด้วยวงเงินของหุ้นกู้ ระยะเวลาการชำระคืน และอัตราดอกเบี้ย 

6. การตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ 

7. การประเมินเครดิตขั้นสุดท้าย และเสนอข้อเสนอสุดท้าย 

8. หุ้นกู้ของผู้เสนอขายหุ้นกู้เข้ารับการระดมทุนบน Market Place ของ PeerPower 

9. การระดมทุนสำเร็จ เมื่อได้รับการระดมทุนจากนักลงทุนตั้งแต่ 80% ของวงเงินเสนอขายหุ้นกู้