สามารถติดตามผลการประเมินผู้เสนอขายหุ้นกู้ ได้ที่ช่องทางไหน

สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-026-3514 ต่อ 1 หรือ สอบถามสถานะการสมัครทางอีเมลได้ที่ [email protected]