หุ้นกู้ของเพียร์ พาวเวอร์กับหุ้นกู้ในตลาดเหมือนกัน หรือ แตกต่างกันยังไง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนมีข้อแตกต่าง และข้อคล้ายคลึงกับหุ้นกู้เอกชน(Corporate Bond) ในตลาด ดังนี้


ความแตกต่าง

  1. อายุหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่จะครบกำหนดไถ่ถอนเร็วกว่าหุ้นกู้ในท้องตลาด อยู่ในช่วง 3-24 เดือน
  2. หุ้นกู้เพียร์ พาวเวอร์ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า แต่ความเสี่ยงที่นักลงทุนเผชิญก็มากตามไปด้วย
  3. ขนาดธุรกิจที่มาขอระดมทุนจะเป็นธุรกิจ SME  จะไม่ใช่บริษัทมหาชน บริษัทขนาดใหญ่ Corporate แบบหุ้นกู้ในท้องตลาด
  4. รูปแบบการจ่ายชำระคืนของเพียร์ พาวเวอร์มีการจ่ายชำระคืนแบบ bullet bond และ amortized bond ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน
  5. นักลงทุนสามารถเป็นบุคคลธรรมดาได้ โดยต้องสมัคร และผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน e-KYC
  6. เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 50,000 บาท
  7. ตลาดรองในการซื้อ-ขาย  ปัจจุบัน หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของ เพียร์ พาวเวอร์ ยังไม่มีตลาดรองในการซื้อขายมารองรับ ต่างจากตราสารหนี้อื่นที่มีทั้งตลาดแรกคือซื้อจากตลาดหุ้น และตลาดรองคือซื้อขายระหว่างนักลงทุนได้

ความเหมือน

  1. หนึ่งในรูปแบบการจ่ายชำระคืนของเพียร์ พาวเวอร์ คือ การจ่ายชำระคืนแบบ bullet bond ที่คล้ายกับหุ้นกู้ตลาดใหญ่ 
  2. มีการจัดเกรดหุ้นกู้ (Credit rating) A/B/C/D โดยเพียร์ พาวเวอร์เป็นคนประเมินให้