จุดแข็งของบริษัทเพียร์ พาวเวอร์คืออะไร

เพียร์ พาวเวอร์ เราเป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ที่มีทีมก่อตั้ง และผู้บริหารไทย ทำให้เราเข้าใจธุรกิจ และสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบด้านทางบัญชี และอื่นๆ โดยเรามีประสบการณ์การให้บริการรูปแบบสินเชื่อตั้งแต่ปี 2017  ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติในปี 2019 จาก ก.ล.ต. ในการดำเนินการแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง ทำให้เพียร์ พาวเวอร์เป็นแพลตฟอร์มเจ้าแรกในไทย ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การทำงานในไทยนาน เมื่อเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่น 

สำหรับนักลงทุน
  • หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทขนาดกลาง (Mid-caps) และ SMEs เช่น e-Commerce และกลุ่มธุรกิจบริการเฉพาะทาง 
  • หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงบนแพลตฟอร์ม เพียร์ พาวเวอร์ มีหลากหลายรูปแบบการชำระเงิน เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีรูปแบบผลตอบแทนตรงตามจุดประสงค์ในการลงทุน อาทิ หุ้นกู้ทยอยชำระเงินต้นคืน (Amortized Bond)  หรือ หุ้นกู้ที่ชำระเงินต้นคือเมื่อครบกำหนดอายุ (Bullet Bond)  รวมถึงระยะเวลาการชำระคืนเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส
  • ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของธุรกิจ (Risk-based pricing) ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 11% ต่อปีในปี 2020 

สำหรับเจ้าของธุรกิจ

  • เจ้าของธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 
  • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเพียร์ พาวเวอร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการเงินทุนของธุรกิจ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจ
  • เพียร์ พาวเวอร์จะประเมินวงเงิน และดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ