ฉันสามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้เท่าไหร่?

เงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 บาท

โดยนักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนสูงสุด  100,000 บาทต่อหนึ่งการระดมทุน  และลงทุนได้สูงสุด 1 ล้านบาทสำหรับการลงทุนทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน 

ในกรณีที่เป็น นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ จะสามารถลงทุนได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนสูงสุดในการลงทุน