ฉันสามารถขายหุ้นจากบริษัทที่ฉันลงทุนผ่าน Equity Crowdfunding ได้หรือไม่?

หุ้นคราวด์ฟันดิงที่เสนอขายบนแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์จะยังไม่มีตลาดรอง (Secondary Market) ให้นักลงทุนสามารถซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนกันได้ในขณะนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรเข้าใจว่าการลงทุนในหุ้นคราวด์ฟันดิงมีสภาพคล่อง (Liquidity) ค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตาม หุ้นจากบริษัทที่นักลงทุนถืออยู่สามารถทำการขายได้ ในกรณีที่บริษัทเกิดการควบรวมและการซื้อกิจการ หรือ การระดมทุนของบริษัทในรอบถัดๆไป