ความเสี่ยงในการลงทุนมีอะไรบ้าง?

คำเตือนด้านความเสี่ยง

โปรดอ่านข้อมูลด้านความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจความเสี่ยงที่มีต่อการลงทุนในหุ้นคราวด์ฟันดิงบนแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์

นักลงทุนควรกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

การกระจายความเสี่ยง คือ การลงทุนในสินทรัพย์หลายๆแบบด้วยจุดประสงค์ที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนในภาพรวม อย่างไรก็ตามการกระจายความเสี่ยงไม่สามารถขจัดความเสี่ยงที่มีอยู่ทั้งหมดได้ ทั้งนี้นักลงทุนไม่ควรจะนำเงินลงทุนทั้งหมดที่ท่านมีมาลงทุนใน เพียร์ พาวเวอร์ เพียงอย่างเดียว แต่นักลงทุนควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์มีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือ มีความคล่องตัวมากกว่าเพื่อกระจายความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุน

บริษัทสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ล้มละลายทางธุรกิจ หรือไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามที่คาดหวัง ในสถานการณ์ดังกล่าวนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของท่าน ดังนั้น นักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินทุนได้ และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นคราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ผู้ออกหุ้น และ เพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายเงินลงทุนคืนให้กับท่าน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

สภาพคล่อง หมายถึง การที่นักลงทุนสามารถขายหน่วยการลงทุนของท่านให้กับบุคคลที่สามหลังจากการลงทุนแล้วได้ ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำการเปิดขายบนแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์นั้น มีสภาพคล่องต่ำ ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนต่อได้ง่าย และมักไม่ถูกนำจัดจำหน่ายแลกเปลี่ยนในตลาดรองอย่าง SET หรือ MAI แม้กระทั่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จก็ตาม นอกจากนี้ หากหุ้นที่ท่านลงทุนเป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง อาจไม่น่าดึงดูดต่อผู้ซื้อรายอื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมาจากกำไรในการดำเนินธุรกิจ บริษัทส่วนใหญ่ที่มาเสนอขายหุ้นบนแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือเป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น ซึ่งมักไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุน หมายความว่าท่านอาจไม่ได้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนจนกระทั่งหุ้นของท่านสามารถขายได้ ตามปกติแล้ว กำไรจากการดำเนินธุรกิจจะถูกนำกลับมาใช้พัฒนาให้ธุรกิจเติบโตและเสริมสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป โดยบริษัทไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การเพิ่มทุนของบริษัท

การลงทุนในหุ้นใด ๆ บนแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์มีความเป็นไปได้ที่จะประสบกับการเพิ่มทุนในอนาคต การเพิ่มทุนเกิดขึ้นเมื่อบริษัททำการออกขายหุ้นเพิ่ม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไม่ทำการซื้อหุ้นที่พึ่งถูกเสนอขาย ทำให้มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของบริษัทลดลง หรือ เจือจางลง ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น การออกเสียง เงินปันผล และมูลค่าของการลงทุน