ใครสามารถลงทุนได้บ้าง

ผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง สามารถดำเนินการเปิดบัญชีลงทุนในแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ได้

หมายเหตุ: เพียร์ พาวเวอร์ขอยกเว้นการเปิดบัญชีนักลงทุนให้กับ 
(1) ผู้ที่ความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง 
(2) ผู้ที่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงหรือ
(3) ผู้ที่ไม่ผ่าน แบบทดสอบความเสี่ยงและแบบทดสอบความเข้าใจในการลงทุนในการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง 

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา