ใครสามารถลงทุนได้บ้าง ?

ทุกคนสามารถดำเนินการเปิดบัญชีลงทุนในแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์ได้

อย่างไรก็ตาม เพียร์ พาวเวอร์ขอยกเว้นการเปิดบัญชีนักลงทุน ให้กับ 

  1. ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง 
  2. ผู้ที่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงหรือ
  3. ผู้ที่ไม่ผ่าน แบบทดสอบความเสี่ยงและแบบทดสอบความเข้าใจในการลงทุนในการลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง 

อ่านรายละเอียด แบบทดสอบความเสี่ยง และ ทดสอบความใจในการลงทุน