เมื่อเกิดการจองเกินจำนวน การชำระเงินจะเป็นอย่างไร?

เมื่อเกิดการจองเกินจำนวนขึ้นในช่วงระยะการจองซื้อ (Commitment Period) การชำระเงินของนักลงทุนรายบุคคล ในช่วงระยะเวลาการชำระเงินจองซื้อ (Subscription Period) จะสามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1: 

1.1 ในหน้า "ประวัติการลงทุน" บนแอปเพียร์ พาวเวอร์ นักลงทุนสามารถกดชำระเงินจองซื้อ เพื่อเข้าสู่หน้าชำระเงินได้

หรือ 

1.2 ในหน้า "ลงทุน" บนแอปเพียร์ พาวเวอร์ นักลงทุนสามารถกดปุ่ม "ลงทุน" ในหุ้นกู้บริษัทดังกล่าว และ สามารถเข้าถึงหน้าชำระเงินได้ 

ทั้งในกรณีที่ 1.1 และ 1.2 นี้ นักลงทุนสามารถทำการชำระเงินต่อได้ และจะได้รับหุ้นกู้เมื่อการออกหุ้นกู้สำเร็จ

ตัวอย่าง การชำระเงินสำเร็จ


กรณีที่ 2: 

2.1 ไม่สามารถกดปุ่มลงทุน หรือ เมื่อกดปุ่มลงทุนแล้ว แอปแสดงป็อปอัพข้อความ ดังนี้ 

หรือ

2.2 ได้รับการแจ้งเตือน จากทางอีเมล หรือ แอป PeerPower ด้วยข้อความ "ออเดอร์ของคุณถูกยกเลิก"

ทั้งในกรณีที่ 2.1 และ 2.2 เกิดขึ้นเนื่องจากมูลค่าการลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคลครบ 20 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนจะไม่สามารถทำการชำระเงินได้ และ ไม่ได้จะรับสิทธิ์ในการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว