ฉันสามารถลงทุนในหุ้นคราวด์ฟันดิงได้เท่าไหร่?

จำนวนลงทุนขั้นต่ำของหุ้นคราวด์ฟันดิงคือจำนวน 1 ล็อต ซึ่งจะมีมูลค่าโดยประมาณอยู่ที่ 50,000 บาท

โดยจำนวนหุ้นต่อ 1 ล็อต และ ราคาเสนอขายต่อหุ้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้เมื่อหุ้นคราวด์ฟันดิงขึ้นระดมทุนบนแพลตฟอร์ม 

ทั้งนี้ นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนสูงสุด  100,000 บาทต่อหนึ่งการระดมทุน  และลงทุนได้สูงสุด 1 ล้านบาทสำหรับการลงทุนทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน 

ในกรณีที่เป็น นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ จะสามารถลงทุนได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนสูงสุดในการลงทุน