มีการคิดค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้าง ในฐานะนักลงทุน

หลังจากหุ้นคราวด์ฟันดิงระดมทุนสำเร็จ นักลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงทุน 1.25% ของจำนวนเงินที่จองซื้อ ณ วันที่โอนเงินชำระค่าจองซื้อ

หลังจากนั้นจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนักลงทุน 1.25% สำหรับกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นของนักลงทุน ซึ่งรวมถึงเงินปันผล การขายหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการระดมทุนรอบต่อไป และในกรณีที่มีการควบรวมและการซื้อกิจการ