หุ้นในตลาด กับ หุ้นคราวด์ฟันดิง ของเพียร์ พาวเวอร์ แตกต่างกันอย่างไร

หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding) สินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุน มีข้อแตกต่างกับ หุ้นทั่วไปในตลาด (Stock) ดังนี้

  1. ขนาดธุรกิจที่มาขอระดมทุนส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพในการเติบโต จะไม่ใช่บริษัทมหาชนหรือบริษัทขนาดใหญ่แบบหุ้นในท้องตลาด
  2. รูปแบบผลตอบแทน จะได้ในรูปแบบ "หุ้น" ของบริษัท, ปันผล (ขึ้นกับนโยบายของบริษัท), และกำไรจากการซื้อ-ขายของนักลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  3. นักลงทุนสามารถเป็นบุคคลธรรมดาได้ โดยสามารถเปิดบัญชีนักลงทุนบนแพลตฟอร์มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  4. เงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 50,000 บาท (โดยประมาณ)
  5. ตลาดรองในการซื้อ-ขาย ปัจจุบัน หุ้นคราวด์ฟันดิงที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มของ เพียร์ พาวเวอร์ ยังไม่มีตลาดรองในการซื้อขายมารองรับ ต่างจากหุ้นทั่วไปในตลาดที่มีทั้งตลาดแรกคือซื้อจากตลาดหุ้น และตลาดรองคือซื้อขายระหว่างนักลงทุนได้