รูปแบบธุรกิจใดบ้างที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

รูปแบบธุรกิจที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด และ บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่ได้ผ่านการประเมินโดยระบบของเพียร์ พาวเวอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์ ได้พิจารณาข้อมูลจากประเภทของธุรกิจ งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท และบัญชีทางการเงินของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา