เพียร์ พาวเวอร์ ประเมินผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอย่างไร

เพียร์ พาวเวอร์ ประเมินผู้เสนอขายหุ้นกู้ หรือผู้ประกอบการ ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ลักษณะธุรกิจ งบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัท ตลอดจนการหมุนเวียนกระแสเงินสด รวมถึงพฤติกรรมการชำระหนี้ในอดีตของบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ 

นอกจากนี้ เพียร์ พาวเวอร์ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ เพื่อยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง และมีกระบวนการยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์ โดยจะมีเพียงธุรกิจที่ผ่านการประเมินเท่านั้นที่ถูกนำเข้าสู่แพลตฟอร์ม และจะถูกจัดคะแนนความเสี่ยงเพื่อให้นักลงทุนได้ทำการลงทุน

  

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา