เพียร์ พาวเวอร์มีการประเมินผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอย่างไร

ผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะถูกประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเภทของธุรกิจ งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท บัญชีทางการเงินของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท และพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำถูกนำเข้าสู่ระบบประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์  จะมีเพียงธุรกิจที่ผ่านการประเมินเท่านั้นที่ถูกนำเข้าสู่แพลตฟอร์มและจะถูกจัดคะแนนความเสี่ยงซึ่งมีตั้งแต่ระดับ AA, A, B, C, D, จนถึง HR เพื่อให้นักลงทุนได้ทำการลงทุน

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา