แบบทดสอบความเข้าใจการลงทุนคืออะไร

แบบทดสอบความเข้าใจการลงทุน หรือ Knowledge test คือ แบบทดสอบที่วัดความเข้าใจของนักลงทุนในเรื่องหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง โดยนักลงทุนจะต้องตอบคำถามให้ถูกทุกข้อจึงจะสามารถผ่านแบบทดสอบได้

อย่างไรก็ตามท่านสามารถทำความเข้าใจการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้จากด้านล่าง

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา