ค่าธรรมเนียมอะไรที่ฉันต้องชำระกับเพียร์ พาวเวอร์

เพียร์ พาวเวอร์ คิดค่าบริการในการบริหารแพลตฟอร์มเพียงค่าธรรมเนียมเดียวเท่านั้น ซึ่งเท่ากับ 1.25% ของยอดชำระคืนเงินต้นที่ได้รับการชำระคืนในแต่ละงวด

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา