วิธีสมัครเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

สร้างบัญชีผู้ใช้โดยลงทะเบียน ใส่อีเมล รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม “ขอรหัส OTP” และทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และ นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ: รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัว

 ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจากข้อความบนมือถือของท่าน
 ทำการยืนยันอีเมลของท่านโดยคลิกที่ ลิงก์ในอีเมลที่ถูกส่งโดยเพียร์ พาวเวอร์                                                                                                                                                                                                                               หลังจากยืนยันอีเมล ท่านสามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครเสนอขายหุ้นกู้

กรอกข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท

ใส่ข้อมูลบริษัทของท่านให้ครบถ้วน

ทำการเลือกจำนวนเงินทุน และระยะเวลาผ่อนชำระที่ท่านต้องการ พร้อมระบุจุดประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ระดมทุน

ทำการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยกดปุ่ม "เพิ่มผู้ถือหุ้น" ที่ด้านขวามือด้านบน


 ทำการอัปโหลดเอกสาร


หลังจากที่เอกสารทั้งหมดได้ถูกอัปโหลดแล้ว เพียร์ พาวเวอร์จะดำเนินการประเมินเครดิตและแจ้งผลให้ทราบภายใน 5 วันทำการ