ใครสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้บ้าง

คุณสมบัติของผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง กับ เพียร์ พาวเวอร์

  1. ธุรกิจของคุณ จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน และเปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  2. ธุรกิจคุณของคุณ มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 ท่าน (ถือหุ้นอย่างน้อย 20% ขึ้นไป) ที่บริหารหรือดำเนินงานธุรกิจดังกล่าว และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา