การเสนอขายหุ้นกู้เหมาะสมกับบริษัทของท่านหรือไม่

ท่านสามารถพิจารณาและตัดสินใจว่าการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเหมาะสมกับบริษัทท่านหรือไม่ จาก 3 ข้อด้านล่างนี้

  1. เจ้าของธุรกิจ หรือผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง มั่นใจว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน แหล่งเงินทุน ประวัติการชำระหนี้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
  2. บริษัทบยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการได้ 
  3. บริษัทพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ ซึ่งระบุไว้ในสัญญาได้

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา