ฉันสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้เท่าไหร่

สำหรับจำนวนเงินที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้อยู่ที่ 2 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท และผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต้องมีการออกหุ้นกู้รวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบระยะเวลา 12 เดือน และไม่เกิน 40 ล้านบาทนับตั้งแต่วันที่มีการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรก (ไม่นับรวมมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีการชำระหนี้ไปแล้ว)

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา