เพียร์ พาวเวอร์คืออะไร

เพียร์ พาวเวอร์ คือผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ระบบคราวด์ฟันดิง คือ ตัวกลางในการระดมทุน เชื่อมต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เข้ากับนักลงทุน

โดยในปัจจุบัน เพียร์ พาวเวอร์ ให้บริการ การระดมทุนผ่านการออก "หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง" 

ผู้ประกอบการจะได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ และนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทที่เลือกลงทุนเป็นค่าตอบแทน

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา