ข้อแนะนำในการอัปโหลดเอกสาร

ข้อแนะนำในการอัปโหลดเอกสารเพื่อทราบผลการขอระดมทุนเร็วขึ้น

 1. ประเภทของไฟล์ควรเป็น PDF, JPEG หรือ PNG
 2. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB (หากมีไฟล์เกินขนาด สามารถศึกษาวิธีแก้ได้ที่ด้านล่าง)
 3. อัปโหลดเอกสารไม่เกินครั้งละ 10 ไฟล์ (หากมีมากกว่า 10 ไฟล์ สามารถสามารถดูวิธีแก้ได้ที่ด้านล่าง)
 4. ตั้งชื่อไฟล์ตามรายละเอียดเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น หากมี หลายหน้าควรใส่เลขกำกับเช่น งบการเงิน 1, งบการเงิน 2 เป็นต้น
 5. เอกสารควรปรากกฏชัดเจนทั้งหน้า ไม่ขาด หรือ เบลอ ควรระมัดระวังหากเอกสารมีสองหน้า สแกนเอกสารให้ครบทุกหน้า และเพื่อความคมชัดของภาพ ควรตั้งค่า Resolution เป็น 150 - 200 DPI ไม่ควรตั้งมากกว่านี้ เพราะจะทำให้ขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป

ศึกษาวิธีสแกนของเครื่องสแกนยี่ห้อต่างๆ

Brother   Canon   Epson   Macbook

เมื่อไฟล์ขนาดเกิน 20 MB ต้องทำอย่างไร ?

เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ฟรี ที่ช่วยในการย่อขนาดไฟล์ มีความปลอดภัย เนื่องจากไฟล์จะถูกลบอัตโนมัติภายใน 1 ชั่วโมงหลังการอัปโหลด

หากมีไฟล์มากกว่า 10 ไฟล์ จะรวมไฟล์และจัดเรียงหน้าอย่างไร ?

สำหรับผู้ใช้ Adobe Acrobat 

 1. กดที่แถบ "Tools" ด้านบน 
 2. เลือกเมนู "Combine Files" 
 3. กดที่ปุ่ม "Add Files" ไฟล์ที่ต้องการรวมทั้งหมด 
 4. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์เพื่อเรียงลำดับหน้า 
 5. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว กดเซฟไฟล์

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ Adobe Acrobat 

เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ฟรี ที่ช่วยในการรวมไฟล์ (Combine files)มีความปลอดภัย เนื่องจากไฟล์จะถูกลบอัตโนมัติภายใน 1 ชั่วโมงหลังการอัปโหลด

 1. https://smallpdf.com/th
 2. https://combinepdf.com

การเรียงลำดับไฟล์

หลังจากสแกน หรือ รวมไฟล์แล้วอาจจะเกิดกรณีหน้าเอกสารไม่เรียงตามลำดับได้ คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมทางเลือกดังนี้

 • ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการเรียงลำดับไฟล์ โดยกดไปที่เมนู "Organize pages" ด้านขวา แล้วลากไฟล์เรียงลำดับตามหน้าเลขที่หน้า
 • คุณสามารถรวมไฟล์และจัดหน้าเรียงลำดับหน้าฟรีผ่าน https://www.sejda.com/
 • สำหรับผู้ใช้ Mac สามารถเปิดไฟล์ในโปรแกรม Preview และลากไฟล์เพื่อเรียงลำดับได้

 • ช่องทางอื่นในการสแกนเอกสารมีอะไรบ้าง

  ในกรณีที่ไม่สะดวกใช้สแกนเนอร์ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านี้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการสแกนเอกสารของคุณได้

  ClearScanner

  ระบบปฏิบัติการ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indymobileapp.document.scanner&hl=en

  ระบบปฏิบัติการ IOS : https://apps.apple.com/th/app/clearscanner-fast-scanning/id684155862

  ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา