ฉันสามารถคำนวณสัดส่วนผู้ถือหุ้นได้อย่างไร

ท่านสามารถดูข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นได้จากแบบรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทจำกัด (บอจ.5)

สำหรับวิธีการคำนวณสัดส่วนผู้ถือหุ้น สามารถทำได้โดยนำ จำนวนหุ้นที่ถือ หารด้วย จำนวนหุ้นทั้งหมด คูณด้วย 100 หรือ [(จำนวนหุ้นที่ถือ/จำนวนหุ้นทั้งหมด)*100]

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา