ฉันจะต้องชำระเงินอย่างไร

การผ่อนชำระเงิน เป็นระบบหักบัญชีอัตโนมัติ จากบัญชีธนาคารที่ผูกกับเพียร์ พาวเวอร์ 

เพียร์ พาวเวอร์ จะทำการหัก "ยอดผ่อนชำระ" อัตโนมัติ ในวันครบกำหนดชำระของแต่ละเดือน หรือ ตามแต่ที่ระบุในสัญญาเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ก่อนครบกำหนดชำระ เพียร์ พาวเวอร์ จะส่งอีเมลล์ เพื่อแจ้งเตือนรายละเอียดการผ่อนชำระ ให้กับบริษัทผู้เสนอขายหุ้นกู้