ฉันสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มในขณะที่ออกหุ้นกู้ได้หรือไม่

บริษัทสามารถระดมทุนครั้งต่อไปกับ เพียร์ พาวเวอร์ได้ ในเงื่อนไขที่ บริษัทนั้น ๆ ต้องชำระหุ้นกู้แล้วมากกว่า 60% ของวงเงินที่หุ้นกู้เดิม


ในกรณี หุ้นกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระวงเงินกู้จนครบจำนวนก่อนที่จะขอระดมทุนครั้งถัดไป  

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา