ฉันต้องทำอย่างไรหากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้พบปัญหาซึ่งอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ โปรดติดต่อทางเพียร์ พาวเวอร์ทันทีเพื่อให้เราดูแล ให้คำปรึกษา และหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการชำระหนี้ เช่น การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือเปลี่ยนวันในการชำระ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา