ค่าธรรมเนียมอะไรที่ฉันต้องชำระกับเพียร์ พาวเวอร์

ผู้เสนอขายหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการในอัตรา 3 - 4% ของจำนวนเงินที่เสนอขายหุ้นกู้ โดยผู้เสนอขายหุ้นกู้จะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อได้รับการระดมทุนสำเร็จแล้วเท่านั้น

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา