ถ้าฉันกรอกอีเมล/เบอร์โทรศัพท์ผิดต้องทำอย่างไร ?

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในระบบ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-026-3514 ต่อ 1